Hôm nay, ngày 17/01/2021 00:24:44 - Hotline: 0909 168 379

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

04/01/2021 13:24

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).

Theo đó, đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên có 45.700ha đất nông nghiệp, chiếm 49,13%; 47.322ha đất phi nông nghiệp, chiếm 50,87%; 10.112ha đất đô thị, chiếm 10,87%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, có 39.507ha đất khu sản xuất nông nghiệp, chiếm 42,47%; 8.771ha khu phát triển công nghiệp, chiếm 9,43%; 3.463ha khu đô thị, chiếm 3,72%; 444ha khu thương mại - dịch vụ, chiếm 0,48%; 20.083ha khu dân cư nông thôn, chiếm 21,59%.


Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020). Ảnh: everestlaw.vn

Từ năm 2016 - 2020, có 14.902ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 187ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở; 918ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; phải thống nhất chặt chẽ việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất rừng, đất trồng lúa; có biện pháp, chính sách phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các khu vực.

Đồng thời, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

(Theo Báo Đấu thầu) 

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Hotline: 0909 168 379 (kỹ thuật) - Zalo: 090 1415 247 (Zalo)
0909 168 379
Tin đã lưu